Co0kie's Home Tab Editor 2.0.0 - Široké možnosti úprav HTC Sense

Co0kie's Home Tab Editor 2.0.0 - Široké možnosti úprav HTC Sense
Publikováno : 14. 11. 2010, 01:01

Aktualizace: Vydána finální verze 2.0.0. Ačkoli se mohlo zdát, že verze 1.8.5 je téměř dokonalá, autoři ve své práci pokračují, a dnes vydali novou verzi 2.0.0 Beta. Opět je k dispozici celá řada novinek a vylepšení, která tuto perfektní aplikaci obsahující neuvěřitelné možnosti úprav HTC Sense posouvají na vyšší úroveň.

 

Soubor Velikost
chteditor.v1.8.5.1.cab chteditor.v1.8.5.1.cab (3507x) 922.6 KiB
chteditor_v2.0.0.0.cab chteditor_v2.0.0.0.cab (4876x) 993.64 KiB
cht_v1.8.5_languagepack.cab cht_v1.8.5_languagepack.cab (2600x) 102 KiB
cht_v1.8.5_wm6.1_lockscreen.cab cht_v1.8.5_wm6.1_lockscreen.cab (1362x) 12.51 KiB
cht_v2.0.0_languagepack_r2.cab cht_v2.0.0_languagepack_r2.cab (3250x) 124.77 KiB
cht_v2.0.0_usermanual.zip cht_v2.0.0_usermanual.zip (1776x) 617.67 KiB
co0kie.hometab_v1.8.5.cab co0kie.hometab_v1.8.5.cab (3198x) 645.24 KiB
co0kie.hometab_v2.0.0.cab co0kie.hometab_v2.0.0.cab (4634x) 784.63 KiB
language.txt language.txt (5928x) 39.13 KiB
language_czech.txt language_czech.txt (8364x) 39.13 KiB

Finální verze 2.0.0 (Aktualizace 14.11.10)

Většina novinek spočívá v odstranění chyb, které obsahovala betaverze. Vše je rychlejší a podstatně stabilnější.

 

Verze 2.0.0 Beta (Aktualizace 27.9.10)

- Možnost nastavit 1-7 (horizontální) posuvných stránek pro oblíbené zástupce aplikací, kontaktů a všemožných dalších přepínačů. (samostatně konfigurovatelné pro portrét, krajinu a lockscreen)

- Přepracována oblast softwarových tlačítek (kontextové nabídky), které lze nahradit pruhem s ikonami nebo zcela odstranit. (obdoba Sense pro Android)

- Rychlé odkazy mohou být konfigurovány v každém řádku podle sloupce rozvržení.

- Nové odkazy, které mohou být volně přesunuty kamkoliv na displej. (volné odkazy přidat z kontextového menu)

- Nové widgety: e-mail, sms, RSS, počasí, hodiny. (digitální, flip a analog)...Další widgety naleznete
ZDE.

- Addon widget rámec: widgety může vytvořit kdokoliv a následně si je může každý doinstalovat pomocí CABů.

- Widgety lze "připnout" na místo nebo některé nechat volně.

Čeština pro verzi 2.0.0:
Češtinu není možno nainstalovat klasicky ze serveru aplikace jako dříve. Nyní je nutné stáhnout soubor language_czech.txt a nakopírovat ho do Program Files/CHTEditor.

chte chte chte chte

 

Verze 1.8.5 (Aktualizace 19.6.10)

 • High quality wallpapers
 • Nastavení scrollování u úkolů a upomínek
 • Nový skin pro taskbar a softkeybar
 • Změna pozadí pomocí zástupců rychlých voleb (předchozí, další, náhodný)
 • Alternativní lockscreen pro uživatele WM 6.1
 • Úprava zobrazení úkolů
 • Více jak 20 oprav drobných chyb

 

Verze 1.8 (Aktualizace 7.6.10)

Dnes vyšla další verze, která opět nabízí zajímavé možnosti.

 • Celá řada nových zástupců pro jednoduché zapínání bezdrátových sítí, restartování atd.
 • 4 samostatné upravitelné domácí obrazovky
 • 3 widgety pro hudební přehrávač
 • Možnost nastavení pozadí pro home, all tabs, lockscreen
 • Úkoly
 • Nastavení barvy textu
 • Další drobnosti a vylepšení

Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Popis starší verze:

Čeština pro verzi 1.8.5

CHTEditor je možné jednoduše počeštit pomocí lokalizace, která je přístupná na serveru autora aplikace. Po spuštění programu klikněte na "Menu > Change language > Czech > OK". Po stažení lokalizace se program restartuje a lokalizace nainstaluje.

CHT je možné počeštit nainstalováním kompletní opravy lokalizace (Manila CZ fix), kterou naleznete v úpravě číslo 89 v tomto článku, popř. naistalováním přiloženého language packu.

 

Kompatibilita

Manila ve verzi 2.5.1920, 2.5.1921, 2.5.1922, 2.5.2011, 2.5.2012 2.5.1920, 2.5.1921, 2.5.1922, 2.5.2011, 2.5.2012. Tato verze aplikace je také kompatibilní s drobnými úpravami Sense, jako je třeba průhledné pozadí atd.

 

Instalace

Stáhněte a nainstalujte nejdříve Co0kie HomeTab (aktivuje změny) a poté CHTEditor (nabízí volby přizpůsobení) - Vždy je nutné istalovat stejné verze obou aplikací. Pokud by byl s instalací probém, vypněte nejdříve HTC Sense (Nastavení > Dnes), po instalaci ho můžete opět zapnout.

 

Nastavení (verze 1.7)

Do nastavení se dostanete spuštěním aplikace CHTEditor z nabídky Start. Oproti předchozím verzím se i toto zobrazení zásadně změnilo. Nyní jsou veškeré možnosti řazeny do 4 hlavních kategorií.

 

1) Quicklink settings (Nastavení rychlých odkazů resp. zástupců aplikací)

- V tomto menu můžete upravovat veškeré možnosti zástupců programů na úvodní stránce

Co0kie's Home Tab

 

Quicklink layout (Rozložení odkazů)

- Zvlote matici ikon, kterou chcete zobrazit

Quicklink pages (Stránky odkazů)

- Number of pages – Nastavení počtu stránek se zástupci. Přepínaní je poté možné vodorovným tažením prstu v oblasti ikon programů
- Default page – Výchozí stránka, která se zobrazí po zobrazení Sense.

Extra quicklink options

- Hide empty quicklinks – Skrytí prázdních položek
- Hide icon frames – Skrytí rámečků ikon
- Hide text – Skrytí textových popisků
- Hide text background – Skrytí pozatí popisků
- Hide page indicator – Skrytí indikátoru stránek (klasicky se zobrazuje v pravé horné části dipleje)

2) Lockscreen settings (Nastavení zamykací obrazovky)

Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab

- Show lock button – Zobrazení ikony zámku v taskbaru (horní liště)
- Enable CHT lockscreen – Zapnutí speciálních „zamykátek“ (výběr bude následovat níže)
- Enable default lockscreen – Zapnutí výchozího „zamykátka“
- Lock on standby – Automatické zamykání během nečinnosti systému
- Unlock on call – Odemknout během příchozího hovoru
- Lock after call – Uzamknout po ukončení hovoru
- Unlock on plugin - Odemknout po připojení k PC
- Lock on unplug – Zamknout po odpojení od PC
- Enable dim backlight – Ztlumení podsvícení
- Animation on power – Zapnutí animece při startu přístroje
- Enable vibration – Zapnutí vibrace při odemknutí/zamknutí displeje
- Suspend Timeout – Čas, po kterém dojde k uspání zařízení

Unlock style (Styl odemykací obrazovky)

- Manila (Klasické zobrazení v Sense)
- Windows (Klasické zobrazení ve WM 6.5)
- HD mini (Upravené zamykátko z HD2 mini – odemykání displeje ve vertikálním směru)

Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab

 

3) Applications (Aplikace)

- V tomto menu můžete měnit výchozí aplikace, které se spouští ze Sense. Například kliknutím na budík si můžete nastavit např. vlastní G-Alarm.

Co0kie's Home Tab

 

4) Miscellaneous settings

Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab

 

Animation level (Úroveň animací)

- None –Žádné animace (pro pomalejší zařízení)
- Simple – Jednoduché animace
- Optimized – Optimalizované animace pro pomalejší zařízení
- Original – Původní plnohodnotné animace

Call history (historie volání)

- Hide – Skrýt (indikátor zameškaných volání je skrytý)
- Show – Vždy zobrazený
- Auto – Indikátor se zobrazí pouze v případě nepřijatého hovoru (zbytečně nezabírá místo)

Voicemail

- Stejné nastavení jako u předchozí položky

Appointments (Upomínky = klasické položky z kalendáře)

- Nastavení jako u předchozí položky

Appointment application (Aplikace pro upomínky)

- Calendar – Použití kalendáře
- Editor – Použití editoru

Appointment settings

- Appointment range – Při nastavení 1 se zobrazí pouze upomínky na nadcházenící den. Při nastavení 7 se zobrazí upomínky na celý týden.

Program selector (Výběr programů)

- List - Seznam
- 4 columns – 4 sloupce
- 5 columns – 5 sloupců

Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab

Retractable slider

- Retract slider – Automatické skrývání lišty se záložkami
- Timeout – Čas po kterém se lišta skryje

Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab

Other settings

- Show second hand – zobrazení vteřinové ručičky u analogových hodin
- Cutom operator text – vlastní popisek místo jména operátora

 

Další zajímavá nastavení naleznete pod tlačítkem „Nabídka“ na domovské obrazovce. Zde můžete upravovat rychlé odkazy (přidávat , ubírat zástupce, přesouvat atd), upravit rozložení domácí obrazovky (můžete s jednotlivými prvky na úvodní obrazovce posouvat a přidržením prstu také měnit) a upravit rozložení obrazovky zámku.

Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab Co0kie's Home Tab

 

Další informace naleznete ZDE a ZDE.

Vaše připomínky můžete směřovat do našeho fóra.


Sdílejte software na:
Záložka Google E-mail

Štítky : CZ, Freeware, HD2, Windows Mobile

Komentáře :