WMMania.cz - Registrace

Svým přístupem na „WMMania.cz“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „WMMania.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „WMMania.cz“ s nimi souhlasíte.

Zavazujete se nepřispívat na web pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „WMMania.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z webu a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „WMMania.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „WMMania.cz“ neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „WMMania.cz“ zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.