Vážení čtenáři, na WMManii využíváme k personalizaci obsahu, analýze návštěvnosti, apod. cookies. Prohlížením těchto stránek tedy souhlasíte s jejich používáním. Děkujeme. Co jsou cookies?   Rozumím

Vypnutí Statické navigace (SiRF Star III)

StaticNav je zkratka od Static Navigation, tedy nečekaně statickou navigaci. Touto funkcí disponují GPS čipy SiRF Star III. Je běžně známé, že určování polohy pomocí GPS při malých rychlostech zrovna přesností neoplývá. Ukazatel zobrazující aktuální polohu zpravidla volně „plave“ kolem skutečné pozice. Často v rozmezí několika metrů, podle kvalit signálu GPS. Toto by měla řešit statická navigace – má to však i svá proti. Naštěstí se dá vypnout.
Statická navigace funguje jednoduše tak, že zaznamenává změnu polohy jen pokud se poloha změní o nějakou vzdálenost, dejme tomu 30 metrů (příklad, přesnou hranici neznám). Pokud se tedy pohybujete pomalu, GPS software zobrazuje určitou polohu a novou zobrazí až ve chvíli kdy překonáte zmíněných 30 metrů. Lehce tedy skáče. Ovšem tímto omezením se zabraní poskakování ukazatele. V praxi má statická navigace vliv při rychlostech nižších než zhruba 4 km/h – tedy při chůzi vycházkovou rychlostí (rychlost při venčení psa).

V LOOXu N560 ovšem statická navigace způsobuje více než vážné problémy. Pokud místo, kde právě s GPS navigací stojíte neoplývá silným signálem čtyř a více satelitů, statická navigace naprosto selhává a GPS modul si polohu de facto vymyšlí v rozmezí i několika desítek metrů. Výsledkem je nepoužitelnost GPS navigace. Pokud ovšem statickou navigaci vypneme, získáme téměř dokonale přesnou navigaci za cenu lehkého „poskakování“ ukazatele – vyměníme tedy nepřesnost v řádech desítek metrů za nepřesnost v řádech jednotek metrů. Pokud chodíte s GPS pěšky je to jednoznačně výhoda. Pokud navigujete v autě, je vhodnější nechat statickou navigaci zapnutou.

Běžně je u LOOXe statická navigace zapnutá (po soft-resetu se automaticky zapne) a je potřeba ji ručne vypnout. K tomu nám poslouží program SirfTech, který je přímo určený k nastavování GPS modulu SiRF. Použít můžeme ale i Noni GPSPlot, což je sice aplikace určená k zaznamenávání polohy, ale funkci k vypnutí/zapnutí statické navigace obsahuje také.

Ukáži vám, jak na to v aplikaci SirfTech… Z výše uvedeného odkazu je potřeba stáhnout archiv (.zip) a ten rozbalit. Obsahuje jediný soubor, sirftech.exe, který je potřeba zkopírovat do PDA. Neinstaluje se, pouze zkopíruje a spustí. Takže spustit a jdeme na věc:
Takto vypadá SirfTech.exe po spuštění. Asi více než informace o aplikaci každého budou zajímat tlačítka na spodní hraně displeje.Zvolíme tlačítko Comm, pokud není zašedlé všechno kromě Close, vybereme Port a přenosovou rychlost Baud. Defaultně je použit COM8 a 9600 bps. Pokud si nejste jisti, nebo hodnoty neznáte, můžete použít tlačítko Find Port & Baud, kdy aplikace během několika desítek sekund správné hodnoty najde (nebo se alespoň pokusí). A pomocí Open otevřeme spojení mezi aplikací a GPS modulem. Pomocí Ok zavřeme tuto záložku.Dále pod tlačítkem NMEA vybereme možnost Set Serial Port (Switch to SiRF), čímž přepneme režim v jakém GPS modul komunikuje. Režimy jsou dva a to SiRF který použijeme k nastavení GPS modulu a NMEA, který se používá při běžné komunikaci navigačních programů a GPS. NMEA 0183 (tak se jmenuje protokol, zkráceně označovaný jen NMEA) je protokol, který vytvořila NMEA (National Marine Electronics Association) a slouží ke komunikaci elektronických zařízení v námořní dopravě.Vybereme Protocol SiRF (měl by být již předem nastaven) a Baudrate 9600, tedy hodnotu stejnou, jako jsme vybírali minule a na jaké komunikuje GPS. Pomocí Set přepneme GPS do režimu SiRF, =Baud pak nastaví zvolenou rychlost. Opět Ok zavřeme tuto část.Pokračujeme na další tlačítko, SiRF. Tam vybereme položku Static Navigation, o kterou nám ostatně celou dobu šlo.Zde není kde se ztratit. Pomocí tlačítka Get můžeme zjistit aktuální nastavení GPS modulu. Naším cílem je ovšem tak jako tak Static Navigation vypnout a tedy musíme zaškrtávátko ponechat prázdné. Zaškrtávátko má tři polohy (zapnout, neměnit, vypnout), takže věnujte maličko své pozornosti tomu, zda je políčko skutečně čísté a prázdné. Tlačítkem Set se nastavuje vybraná hodnota, v našem případě vypíná statická navigace. Ok.Opět pod tlačítko SiRF, tentokrát ovšem položka Switch to NMEA Protocol. Chceme přeci GPS modul vrátit do původního stavu a tak potřebujeme přepnout komunikační protokol zpět (do NMEA) ze SiRF.Zajímá nás pouze Baudrate vpravo. Nastavíme 9600 jako tradičně a tlačítky Set a =Baud nastavíme režim NMEA (ten potřebujeme), stejně jako jsme zapínali režim SiRF.

Statická navigace je vypnutá a SirfTech můžeme ukončit. Pokud vše je jak má, stačí vylézt ven, počkat na uzamknutí pozice GPS a sledovat rozdíl.

V aplikaci SirfTech je mnoho nastavení, ale pokud nevíte, co přesně jednotlivá nastavení znamenají, neměňte nic. Špatné nastavení může vést k nepoužitelnosti GPS navigace – sice ne nevratné, ale hard-reset může být nepříjemný.

Komentáře (0)

Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni. Přihlásit se