Vážení čtenáři, na WMManii využíváme k personalizaci obsahu, analýze návštěvnosti, apod. cookies. Prohlížením těchto stránek tedy souhlasíte s jejich používáním. Děkujeme. Co jsou cookies?   Rozumím

Velký test displejů: SLCD vs. SAMOLED, aneb barvy nejsou všechno

V tomto podrobném srovnání se detailně podíváme na v současnosti nejrozšířenější typy displejů, které jsou používány ve Windows Phone 7 zařízeních. Cílem je zejména z laického pohledu představit všechny výhody a nevýhody dnešních technologií a běžnému uživateli tak nabídnout všechny potřebné informace pro vytvoření vlastního názoru o tom, který displej je skutečně lepší. V tomto článku se také pokusíme vyvrátit některé mylné informace týkající se SAMOLED displejů.

Aktuálně: Za výrobou SLCD displejů stojí společnost SONY. Přesněji řečeno od roku 2004 je to partnerství společnosti SONY a SAMSUNG, kde SAMSUNG má neparné větší podíl. Toto partnerství však končí a SAMSUNG přebírá kompletní kontrolu nad výrobou SLCD displejů. Toto převzetí je však podíněno výraznou investicí za účelem odkoupení akcií od SONY. SONY bude mít i nadále možnost využívat výrobního procesu SLCD displejů, které používá ve většině své domací elektroniky. V budoucnu se však očekává vyšší vliv SAMSUNGu, který by mohl této technologii výrazně pomoci v budoucím rozvoji a možná i ke snižování cen jednotlivých displejů.
----------------------------------------------------------

Kvalita displejů u mobilních telefonů je věčně diskutovaným tématem, které uživatele rozděluje do několika skupin. Často však zaznívá řada nepřesných, či nepravdivých informací, které se pomalu (svým častým opakováním) stávají běžně uznávanými pravdami.

Cílem tohoto článku není jednoznačné určení nejlepších displejů, ale pouze nabídnutí nevyvratitelných skutečností, které nemusí být na první pohled zřetelné. V tomto článku se také nebudu zabývat žádnými podrobnými technickými informacemi, ale pouze praktickými zkušenostmi plynoucími z každodenního používání.

TIP: Podrobné srovnání LCD a SLCD displejů - V tomto článku jsou zachyceny zcela zásadní rozdíly mezi stařičkým TFT LCD a novějšími AMOLED displeji.

V současné době existuje celé řada různých technologií displejů. Pomalu by se dalo říci, že co výrobce, to jiný typ displeje. Mnohdy se však jedná o totožné technologie s drobnými úpravami, ale zcela odlišnými názvy. Nejčastěji se však u Windows Phone 7 zařízení setkáme s displeji typu SLCD (všechna HTC zařízení) a SAMOLED (všechna Samsung zařízení). Nokia do svých modelů osazuje displeje AMOLED doplněné technologií "ClearBlack". Zařízení od LG mají zatím pouze obyčejný LCD displej. Technologií displejů je však mnohem více (iPhone=Retina, Samsung=SAMOLED+, IPS, NOVA apod.). V tomto článku se však zaměříme pouze na ty nejvíce používané v případě Windows Phone 7. Prakticky se tedy výběr zúží pouze na SLCD a SAMOLED.

Než se pustíme do samotného srovnání, je třeba se pozastavit u technologie SLCD. V praxi se totiž ukazuje, že není SLCD, jako SLCD. Tuto technologii používá zejména HTC a výrobcem displejů je Sony. Dříve HTC používalo konkurenční AMOLED displeje od Samsungu, který však nestačil v dostatečném množství pokrýt dodávky. Bylo tedy třeba se poohlédnout po jiném výrobci. Nakonec vyhrála společnost Sony se svými SLCD displeji. První série těchto displejů však sklidila zaslouženou kritiku, jelikož barevné podání a čitelnost na přímém slunci nebyla příliš dobrá. Přímo odstrašujícím příkladem byl HTC Sensation (s Androidem), kde se displeje skutečně nepovedly. Vývoj ovšem neustal a nová série zařízení od HTC (Radar a Titan) jsou již vybavena displeji výrazně odlišnými. HTC však z nepochopitelného důvodu ponechalo stejný název a nové displeje ani nijak marketingově nepodpořilo. Uživatelé tak často tuto technologii automaticky zavrhují a kritizují. Ovšem skutečnost je taková, že nová generace SLCD (pracovně ji můžeme označit jako SLCD2) jsou skutečně lepší. Výrazně se zapracovalo na intenzitě a podání barev, čitelnosti na přímém slunci apod.

Pro porovnání v tomto článku byla použita zařízení HTC Radar a Titan ("SLCD2") a Samsung Omnia W (SAMOLED). Fotografie "SLCD2" displejů jsou umístěny při porovnání vždy vlevo.

 

Barvy

Nejčastěji uváděným rozdílem těchto dvou technologií jsou jednoznačně barvy. Jedná se nejen o intenzitu ale i barevné podání. V tomto případě nutno říci, že i přes výrazné zlepšení u nových SLCD displejů, jsou na tom SAMOLED stále lépe. Rozdíl skutečně již není tak výrazný jako dříve, ale na první pohled je stále dobře pozorovatelný (SAMOLED displeje mají jasnější a intenzivnější barvy). Toto zobrazení (SAMOLED) je vítáno zejména v prostředí operačního systému, u her apod., kde působí velice efektně. Ovšem např. u zobrazení fotografií se to za výhodu již považovat příliš nedá, jelikož snímky bývají oproti skutečnosti výrazně přebarveny. V tomto případě pak vždy záleží na uživateli, jestli preferuje raději přepálené barvy nebo "reálný" obraz, který spíše odpovídá "SLCD2" displejům.

Poslední řádka dlaždic je na SAMOLED displejích jinak barevná, je to ale způsobeno fotoaparátem, ve skutečnosti jsou barvy stejné.

SLCD vs. SAMOLED

SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLEDSLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED

 

Černá

Dalším parametrem, kde SAMOLED displeje vítězí na plné čáře, je zobrazení černé barvy. U SAMOLED displejů se černá dá skutečně za černou považovat, což samozřejmě přispívá také ke zvýraznění jednotlivých barevných odstínů. V případě "SLCD2" se jedná spíše o tmavě šedou. Tento "barevný" rozdíl se výrazně prohlubuje s rostoucím jasem displejů. Pokud se podíváme na SAMOLED displej s minimálním nebo maximálním jasem, rozdíl v černé téměř nelze pozorovat. V případě "SLCD2" černá "šedne" přímo úměrně s růstem jasu. Pokud je tedy displej výrazně ztlumený, černá je celkem "odpovídající". Ovšem pokud je jas na maximum, černá na displeji se skutečnou černou již nemá moc společného (viz nasleducící snímek). (Odlišná technologi je viditelna i na vypnutých displejích, kde SAMOLED je krásně černý a SLCD2 má leský sědý odstín.)

SLCD vs. SAMOLED

SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED

Čitelnost na slunci

Čitelnost LCD a první generace SLCD displejů byla za jasných dní poměrně špatná, a to dokonce i při maximálním podsvícení. Novější ("SLCD2") displeje jsou na tom podstatně lépe a v současné době v tomto směru mohou SAMOLED přímo konkurovat. Abych byl však zcela objektivní SAMOLED jsou stále o něco lépe čitelné, což je způsobeno zejména černou barvou. Již při prvním pohledu na displej ve dne je vidět odlišná technologie. Vypnutý SLCD sluneční záření odráží takovým způsobem, že se jeví jako lesklý a šedý, což sice na čitelnost nemá až tak zásadní vliv, ale černá barva je výrazně degradována.

Na fotografiích níže je "šedá barva" SLCD2 dobře zachycena, ovšem skutečnost je zcela odlišná. Lidské oko vnímá "SLCD2" značně odlišně a šedá barva, která (na fotografiích) snižuje čitelnost, není zdaleka tak výrazná. Celkový dojem z obou displejů zejména při kolmém pohledu je velice podobný. Tento stav se však na fotografiích zachytit nepodařilo ("SLCD2" vypadá výrazně nečitelně).

SLCD vs. SAMOLED

SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED

 

Rastr („jemnost“ zobrazení)

Samotná technologie zobrazení a její rastr je velice důležitým ukazatelem „kvality displeje“. Viditelnost rastru je často diskutovaným tématem. V mnoha případech se rastr a jeho viditelnost zmiňuje pouze v závislosti na velikosti uhlopříčky displeje. Tato souvislost je sice důležitá, ale jak si dále ukážeme, ne zcela rozhodující. Obecně ale platí, že čím větší je rozměr displeje a čím menší je rozlišení, tím více je rastr (jednotlivé obrazové body) viditelný. Nejvíce kritiky (neoprávněné) si v tomto směru zasloužil HTC Titan, který disponuje na uhlopříčce 4,7“ rozlišením „pouze“ 800x480 bodů. V praxi se ale ukazuje, že jemnost displeje je na první pohled podstatně větší než u zařízení Samsung s SAMOLED displejem a podstatně menší úhlopříčkou.

Detailní snímek SAMOLED, kde je zachycen velmi viditelný rastr.

SLCD vs. SAMOLED

Ano, skutečně je tomu tak, a pokud někdo tvrdí, že SAMOLED displeje jsou jednoznačně lepší než SLCD, měl by si zařízení s těmito displeji postavit vedle sebe. Osobně jsem delší dobu žádné zařízení s SAMOLED displejem nevlastnil, a proto jsem si tohoto zásadního rozdílu nikdy nevšiml. Vždy se mi jen displeje na zařízeních od Samsungu zdály „divné“, ale nepřikládal jsem tomu příliš důležitosti. Když jsem však minulý týden testoval HTC Radar a současně Samsung Omnia W, tento rozdíl již nešlo přehlédnout.

Hlavním rozdílem je samotná technologie zobrazení a uspořádání matice pixelů, kterým se obě technologie liší. Lépe je to vidět na přiložených fotografiích níže. Technologie SAMOLED způsobuje, že na těchto displejích jsou jednotlivé pixely opticky výrazně odlišeny a rastr je tak velice nepříjemně vidět i při běžném používání. Jednotlivé pixely jsou vidět zejména na jednobarevných plochách, což při větší pozorovací vzdálenosti až tolik nevadí. Ovšem pokud používáte černé pozadí (schéma) s výraznými barevnými prvky (červené, oranžové dlaždice, bílý text apod.) SAMOLED nedokáže vykreslit ostré hrany barevných obrazců. Text poté působí rozmazaně a například dlaždice na ploše jsou mírně „zubaté“.

SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED

SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED

SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED

SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED

SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED

SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED

SLCD vs. SAMOLED SLCD vs. SAMOLED

Výrobce SAMOLED displejů (Samsung) si je tohoto problému dobře vědom a svá nejnovější zařízení s operačním systémem Android (např. Samsung Galaxy S II) již osazuje novějšími displeji označovanými jako SAMOLED+ (Super AMOLED Plus), které mají jednotlivé pixely uspořádány podobně (zjednodušeně řečeno) jako SLCD, což v podstatě odstraňuje všechna negativa uvedená v předchozích odstavcích).

Celá problematika je podstatně složitější, ale doufám, že pro laické pochopení takovýto popis postačí.

 

Závěr

Po přečtení tohoto článku je tedy velice obtížné stanovit, která technologie displejů je lepší. V praxi se ukazuje, že vychvalované SAMOLED displeje tak dobré přeci jen nejsou. Ovšem nedá se ani říci, že by „SLCD2“ byly lepší. Vždy tedy bude záležet na konkrétním uživateli, jestli upřednostní (v případě SAMOLED) o něco výraznější barvy a skutečně černou výměnou za viditelný rastr, který působí na první pohled velice rušivě. Nebo zvolí raději „SLCD2“ disponující podstatně méně viditelným rastrem i na větších uhlopříčkách displejů výměnou za „šedivě“ černou a v některých případech méně intenzivní (v praxi ovšem „reálnější“) barvy.

Komentáře (18)

Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni. Přihlásit se

kuca1982

31 | 12 | 11 10:20
Má někdo zkušenosti s životností AMOLED displaye? Zajímalo by mě jestli jsou barvy stejné i po 2 letech používání. Co jsem někde četl tak modrá se poměrně rychle vypálí a začnou se pak zkreslovat barvy. U mobilu by se to nemuselo tak rychle projevit jelikož většinu dne display nesvítí. To by mě taky zajímalo, vzhledem k tomu že používam "modré téma"... Pokud ale displej 2 roky vydrží, je to, řekl bych, dostačující. Kdo v dnešní době má mobil déle než dva roky? Nepočítam lidi, kterým stačí psát a volat a vystačí si s N6300 . 0

MikyWoW

30 | 12 | 11 22:48
Má někdo zkušenosti s životností AMOLED displaye? Zajímalo by mě jestli jsou barvy stejné i po 2 letech používání. Co jsem někde četl tak modrá se poměrně rychle vypálí a začnou se pak zkreslovat barvy. U mobilu by se to nemuselo tak rychle projevit jelikož většinu dne display nesvítí. 0

Petr Jaderny

30 | 12 | 11 21:10
To je vlastne pravda... Trochu jsem smichal dve veci dohromady... Dik za uvedeni na pravou miru 0

Jindřich Lukeš

30 | 12 | 11 20:54
Díky za pochvalu A to si vem že SGSII má navíc SAMOLED+, který už má mřížku klasickou, rastr tedy vidět v podstatě není. Oproti SAMOLED je to tedy o generaci lepší displej. V případě iP4S už se ale bavíme trochu o něčem jiném. Nejvýraznější rozdíl v displejích není samotná technologie (i když Retina displej iP je podstatně lepší) ale rozlišení a uhlopříčka. iP 4S má totiž 3,5" displej s rozlišením 640 × 960 bodů a SGSII 4,3" s 480 × 800 body. Když to přepočítáš vychází to: iP4S: 330 DPI (16 833 bodů/cm2) SGSII: 218 DPI (7 399 bodů/cm2) A toto je právě ten rozdíl (hladký obraz) o kterém mluvíš. 0

Petr Jaderny

30 | 12 | 11 20:00
Jindro, super clanek!!! Spousta lidi, kteri v dnesni dobe publikuji, by se od tebe mohla leccos priucit Nezaujate popsana fakta, neni to zbytecne moc technicke a rozumet tomu musi asi kazdy, proste parada... Jinak s tim rastrem to chapu... Na iP 4S je hladky obraz a kdyz kouknu na SGSII u kolegu, prijde mi, ze to je osklive (pritom normalne mi prisel obraz na SGSII vzdycky hezky) 0

Jindřich Lukeš

30 | 12 | 11 19:30
S tou černou musím souhlasit, skutečně černá. Osobně si na ten rastr ale nemůžu zvyknout (hlavně kvuli tomu, že mám po ruce na porovnání SLCD). Mám teď na měsíc půjčenou Omnii W, tak uvidím, po měsíci, jaký budu mít názor. 0

kuca1982

30 | 12 | 11 14:34
Jasně. Je to o zvyku. První den dva jsem si říkal, že je to "nějaký kostrbatý". Potom ty pocity odezněly. Dívam se na fotky a nepřijdou mi nějak nereálné. Spíš opravdu působí "veseleji" . Nemam s tím žádný problém. Co se mi ale líbí moc, je ta černá. Příští telefon bude zase AMOLED. A doufam, že to bude Lumia 900 0

Jindřich Lukeš

30 | 12 | 11 14:16
Používám teď přes týden Omnii W a na ty barvy v systému se úžasně rychle zvyká. Je to takové pestré a veselé. Radost mě však přejde ve chvíli, kdy začnu prohlížet nějaké fotky. Např. tráva, les atd. je jako "pěst na oko". Každopadně záleží jak, kdo telefon využívá. Pokud někdo kouká na fotky v telefonu jednou za čas, je pro něj tato vlastnost naprosto nepodstatná a raději uvítá "barevnější systém". Ohledně toho rastru je to problém podstatně větší. Nejvíce je to poznat pokud chvíli používám jiný typ displeje (SLCD = Titan, SAMOLED+ = SGSII). Ačkoliv má Omnia W podstatně menší uhlopříčku, již na první pohled je to zásadní rozdíl....Po několika dnech používaní se na to dá částečně zvyknout, ale přehlédnout to nelze. Pokud ale někdo používá světlé schéma, rastr je vidět podstatně méně. 0

kuca1982

30 | 12 | 11 13:56
Když jsem Omnii poprvé pustil, té zubatosti jsem si hned všiml. Ovšem dá se s tim žít. Co mi ale vyrazilo dech, je ta černá. Občas se přistihnu, že se kocham . S barvami nemám žádný problém, nepřijdou mi nepřirozené. Asi jsem asijský typ Co mi vyrazilo dech u Titána je, že šedá je opravdu šedá 0

Jindřich Lukeš

29 | 12 | 11 13:55
Pěkný článek, ale když já vybíral, jako laika mě třeba zaskočila informace o chybách jednotlivých technologií. Konkrétně AMOLED a vypalování statického obrazu. Je to pravda? částečně. Vypalovaní trochu pozoroval lze, ale není to nic strašného...Řekl bych, že si toho běžně spíš uživatel ani nevšimne 0

prorrokrakk

29 | 12 | 11 12:03
Lumia ma preexponovane farby a ten raster mi tam dost vadi. Jedina vazna vyhoda je v tom clear black, to je super, ale ma to svoju nevyhodu, taha mi to oci jak babka ofinu. 0

prorrokrakk

29 | 12 | 11 12:00
Super clanok. Ako pouzivatel NOKIA Lumia 800 a HTC TITAN mozem s urcitostou povedat ze HTC u mna vyhral. 0

Leeone

29 | 12 | 11 11:31
Pěkný článek, ale když já vybíral, jako laika mě třeba zaskočila informace o chybách jednotlivých technologií. Konkrétně AMOLED a vypalování statického obrazu. Je to pravda? 0

pikis

28 | 12 | 11 17:04
Máš pravdu, teď sem to gůgloval a SAMOLED+ má opravdu klasickou mřížku. To si myslím, že taková zásadní změna by si zasloužila lepší pojmenování než + Teď už jenom aby udělali uvěřitelný barvy a máme tu skoro dokonalý displej http://images.anandtech.com/doci/5198/AMOLEDs.jpg zleva SAMOLED, SAMOLED+ a SAMOLED Advanced, pak se v těch názvech má někdo vyznat 0

Jindřich Lukeš

28 | 12 | 11 16:41
jj o té "plastvové" struktuře jsem to tam nějak zapomněl napsat, ale na snímcích je to celkem vidět. Jinak co se SAMOLED+ týče, tak už je struktura klasická, nebo alespoň mi to tak přišlo. Porovnával jsem Omnii W s Galaxy SII. 0

pikis

28 | 12 | 11 16:28
Pěkný článek Po dlouhé době čtu něco, kde se nepíše, že samsung znamená dokonalost. Důvod proč jsou amoled, ať se znaky před tak za, neostré při ostrých přechodech barev je způsob poskládání pixelů, není to klasická matice jako u lcd,ale pixely jsou poskládány ve tvaru plástve,takže je nemožné udělat ostrý vertikální přechod. U nových amoledů už to není tak hrozné jako u prvních verzí, ale já to tam prostě pořád vidím bíle písmo na černém pozadí je jakoby barevně rozmazané. Osobně se mi amoled displeje vůbec nelíbí, nejenom kvůli té neostrosti,ale hlavně barvy sou šíleně přepálený. Dávám přednost vyblitým barvám lcd 0

Jindřich Lukeš

28 | 12 | 11 14:42
Aktuálně: Za výrobou SLCD displejů stojí společnost SONY. Přesněji řečeno od roku 2004 je to partnerství společnosti SONY a SAMSUNG, kde SAMSUNG má neparné větší podíl. Toto partnerství však končí a SAMSUNG přebírá kompletní kontrolu nad výrobou SLCD displejů. Toto převzetí je však podíněno výraznou investicí za účelem odkoupení akcií od SONY. SONY bude mít i nadále možnost využívat výrobního procesu SLCD displejů, které používá ve většině své domací elektroniky. V budoucnu se však očekává vyšší vliv SAMSUNGu, který by mohl této technologii výrazně pomoci v budoucím rozvoji a možná i ke snižování cen jednotlivých displejů. Další informace: http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201112/11-156E/index.html 0

Jindřich Lukeš

28 | 12 | 11 14:14
V tomto podrobném srovnání se detailně podíváme na v současnosti nejrozšířenější typy displejů, které jsou používány ve Windows Phone 7 zařízeních. Cílem je zejména z laického pohledu představit všechny výhody a nevýhody dnešních technologií a běžnému uživateli tak nabídnout všechny potřebné informace pro vytvoření vlastního názoru o tom, který displej je skutečně lepší. V tomto článku se také pokusíme vyvrátit některé mylné informace týkající se SAMOLED displejů. http://wmmania.cz/clanky/recenze/velky-test-displeju-slcd-vs-samoled/ 0

Mohlo by vás zajímat

AKCE: Bezdrátová nabíječka Nokia DT-910 za 299 Kč

Jindřich Lukeš | články 26 | 10 | 17

WMM Jízdní řády zpět na Storu

Jindřich Lukeš | software 27 | 09 | 17

Dnes končí oficiální podpora Windows Phone 8.1

Jindřich Lukeš | články 11 | 07 | 17

Fitbit – oficiální aplikace pro sportovní náramek (aktualizováno)

(30.3.) : Vylepšený monitoring spánku.// Oficiální aplikace umožňující ovládání a synchronizaci chytrých fitness náramků Fitbit s operačními systémy od Microsoftu.

Tereza Kratochvílová | software 30 | 03 | 17

Facebook ukončuje podporu pro starší verze svých aplikací na Windows a Windows Phone

Jindřich Lukeš | články 28 | 03 | 17